Aan het woord: Veronique Lecluse, Relatiemanager AVL foundation

Iedere euro moet goed terecht komen en het gala moet passen bij de visie van het Antoni van Leeuwenhoek. Om dit te garanderen is een nauwe samenwerking van belang. Vandaag stellen wij graag aan uw voor, ons vaste contact binnen het Antoni van Leeuwenhoek,  Veronique Lecluse, relatiemanager van de Antoni van Leeuwenhoek Foundation.   

 Waar ben jij binnen het DNA Gala verantwoordelijk voor?

Als schakel tussen het DNA gala en het Antoni van Leeuwenhoek regel ik antwoorden op uiteenlopende vragen en verzoeken, die nodig zijn om de juiste inhoudelijk basis voor dit mooie evenement te leggen.

Vanuit de Antoni van Leeuwenhoek foundation zorg ik er daarnaast voor dat alle betrokkenen, zowel intern als extern, op de hoogte zijn van meest recente ontwikkelingen van dit prachtige initiatief. Denk hierbij aan het organiseren van rondleidingen door het Antoni van Leeuwenhoek, lezing van artsen en meet & greets voor sponsoren, vrijwilligers en geïnteresseerden.

Hoe ben je bij het DNA Gala terechtgekomen?

Voor mijn rol binnen het DNA Gala ben ik gevraagd vanuit het bestuur van het Antoni van Leeuwenhoek. Op deze vraag heb ik uiteraard direct ja gezegd! Het is een groot plezier om onderdeel van dit eerbetoon aan het Antoni van Leeuwenhoek te mogen zijn en een ontzettend leuke en effectieve manier om geld op te halen.

Wat maakt het DNA Gala 2018 zo bijzonder voor jou?

De baanbrekende onderzoeken van het Antoni van Leeuwenhoek zijn sterk afhankelijk van initiatieven als deze. Daarom ben ik ontzettend blij met dit bijzondere fondswervende gala.

Daarnaast is het inspirerend om te zien dat niet alleen mensen binnen het Antoni van Leeuwenhoek vol overgave werken aan de oplossing voor kanker, maar ook mensen buiten het ziekenhuis zich vol passie inzetten.

Ik heb enorm veel zin in 24 november. Het wordt een prachtige avond!

Aan het woord: Martin van Nierop, Vicevoorzitter van het DNA Gala 2018

Om het DNA Gala 2018 tot een groot succes zetten veel mensen zich in. Vandaag stellen wij aan u voor, Martin van Nierop, vicevoorzitter van de Stichting DNA Gala. Martin van Nierop is in het dagelijks leven Director Hospitality & Executive relations bij RAI Amsterdam. Met zijn vel jaren ervaring zal Martin er alles aan doen om de avond van het DNA Gala 2018 tot in de puntjes te verzorgen.  

 

Waar ben jij binnen het bestuur verantwoordelijk voor?

 Als bestuur van stichting DNA Gala zijn wij gezamenlijk verantwoordelijk voor een juiste en prestigieuze uitvoering van het DNA Gala 2018. Binnen het bestuur vervul ik de functie van vicevoorzitter en gezien mijn positie binnen de RAI voel ik mij met name verantwoordelijk voor het opzetten van een prachtige operationele uitvoering. Het gala vindt dan ook plaats in de Elicium ballroom, dit is het indrukwekkende hart van RAI Amsterdam.

Hoe ben je bij het DNA Gala terechtgekomen?

Jan Roersma (de voorzitter) ken ik goed vanuit mijn netwerk in Amsterdam en zo hoorde ik over dit prachtige initiatief. Daarbij heeft de RAI Amsterdam heeft het beleid waarin wij graag goede doelen en iconen vanuit de stad ondersteunen. En zo hebben Jan Roersma en ik besloten samen te gaan werken en het DNA Gala 2018 plaats te laten vinden in de RAI.

Wat maakt het Antoni van Leeuwenhoek zo bijzonder voor jou?

Voordat ik betrokken raakte bij het DNA Gala was ik nog nooit in het Antoni van Leeuwenhoek geweest. Maar na één bezoek was ik gelijk diep onder de indruk van de sfeer en de uitmuntende gastvrijheid van alle medewerkers in dit iconische instituut. Ondanks de, meestal minder positieve, redenen van bezoek is de sfeer dat zeer zeker wel. Het is geweldig om te zien dat iedereen in het Antoni van Leeuwenhoek hetzelfde doel heeft, namelijk een oplossing voor kanker vinden. Hier wordt iedere dag samen hard aan gewerkt. Vanuit mijn  kennissenkring krijg ik alleen maar positieve reacties over de wijze van behandelen in het Antoni van Leeuwenhoek. Kortom, wij als RAI Amsterdam en ik persoonlijk ondersteunen dit prachtige instituut van harte.

Aan het woord: Jan Roersma, Voorzitter van het DNA Gala 2018

Met mijn gedrevenheid, hospitality ervaring en netwerk doe ik er alles aan om het DNA Gala ook in 2018 tot een succes te maken. Zoveel mogelijk geld bijeenbrengen voor het immuuntherapie onderzoek van het Antoni van Leeuwenhoek dat is het idee. Een aantal zeer gekwalificeerde bestuursleden heb ik om mij heen verzamelend, elk met een eigen expertise, om samen dit doel te bereiken. Het geeft mij enorm veel voldoening om met deze groep mensen iets terug te kunnen doen voor dit prachtige instituut. Samen maken we het verschil.

 

Waar ben jij binnen het bestuur verantwoordelijk voor?

Als voorzitter van het bestuur is het mijn taak om ervoor te zorgen dat onze korte termijndoelstelling gehaald wordt. En die is heel eenvoudig; met het team een spetterend gala neerzetten voor zo’n 1000 mensen in de Elisium Ballroom van de RAI op 24 november aanstaande en zoveel mogelijk geld op te halen voor het Antoni van Leeuwenhoek. Daarbij organiseren we in aanloop naar het gala verschillende evenementen en acties om bewustwording voor immuuntherapie en het Antoni van Leeuwenhoek te creëren onder een bredere publiek.

 

Hoe ben je bij het DNA Gala terechtgekomen?

In 2013 hebben we, op verzoek van het Antoni van Leeuwenhoek, voor het eerst het DNA gala georganiseerd, dit ter ere van haar 100-jarig bestaan. Dit was zo’n groot succes dat wij unaniem hebben besloten hier een terugkerend gala van te maken dus eens in de vijf jaar een DNA Gala. Dus nu is het moment aangebroken dat wij onze belofte gaan waar maken. Natuurlijk doen wij dit maar al te graag en zorgen we dat het waar mogelijk nog grootser en spectaculairder wordt! Een avond om nooit te vergeten.

 

Wat maakt het Antoni van Leeuwenhoek zo bijzonder voor jou?

Het is Nederlands bekendste en één van de meest vooraanstaande kankerinstituten ter wereld. Het ondersteunen van de (onderscheidende) onderzoeken van het Antoni van Leeuwenhoek brengt ons volgens mij allemaal een stukje dichterbij een doorbraak in de goede kankerbehandelmethode. Hierin is het Antoni van Leeuwenhoek erg vooruitstrevend en daarom op het gebied van vernieuwend onderzoek heel speciaal. Maar wat het Antoni van Leeuwenhoek bovenal  speciaal maakt voor mij zijn de werknemers, zij maken het grote verschil. Stuk voor stuk zetten zij zich ieder dag 100% in om een oplossing voor kanker te vinden en dit ademt het gebouw. Ondanks het feit dat alles om kanker draait is de drive en positiviteit van het personeel in elke ruimte te voelen.

 

 

Aan het woord: Nathalie Peters, Secretaris DNA Gala 2018

Om het DNA Gala 2018 tot een groot succes te maken werken hier op de achtergrond veel mensen hard aan mee. Vandaag stellen wij aan u voor, Nathalie Peters, Secretaris van de Stichting DNA Gala. Nathalie Peters is in het dagelijks leven Head of Digital Transformation bij IPGMediabrands. Vanuit haar (digitale) expertise op het gebied van marketing en communicatie zorgt zij voor zichtbaarheid van het DNA Gala.

Waar ben jij binnen het bestuur verantwoordelijk voor?

Binnen het bestuur ben ik naast de algemene organisatie, specifiek verantwoordelijk voor de marketing en communicatie. Vanuit mijn (digitale) expertise zorg ik ervoor dat we zichtbaarheid creëren binnen onze doelgroep. Daarnaast probeer ik onze stichting en haar bijdrage aan het onderzoek naar immuuntherapie bij een wat breder publiek onder de aandacht te brengen om zo additionele financiële giften of bijdrages te ontvangen. De samenwerking met Fabienne Chapot, die speciaal voor het 105 jarig bestaan van het Antoni van Leeuwenhoek de Lion Collection heeft ontwikkeld, en de media zichtbaarheid daaromheen is zo’n extra project.

Hoe ben je bij het DNA Gala terechtgekomen?

Jan Roersma, de voorzitter, heeft mij op basis van een profielschets benaderd. En ik ben hem daar heel dankbaar voor. Door me in te zetten voor dit Gala kan ik wezenlijk een bijdrage leveren aan de strijd tegen kanker, waar helaas ook ik in mijn directe omgeving mee te maken heb gekregen. Dit Gala is bijzonder in vele facetten. Het is fantastisch dat de eerste doorbraken met immuuntherapie zijn gerealiseerd en dat we met behulp van de inkomsten uit dit Gala verdere research kunnen ondersteunen. Het betreft echt de financiering van terechte hoop.

Maar ook het samenwerken met fantastische mensen die zich geheel belangeloos inzetten voor dit mooie doel maakt dit project zo speciaal. Ik kan oprecht zeggen dat ik, sinds mijn betrokkenheid aan dit Gala, zoveel bijzondere en fijne mensen heb leren kennen, dat ik mijn leven er waardevoller door geworden vind.

Wat maakt het Antoni van Leeuwenhoek zo bijzonder voor jou.

De plek waar alle kennis uit de wereld betreffende oncologie verzameld en geïnterpreteerd wordt. De voorhoede in Nederland. Alle kennis en ervaring wordt gedeeld met andere behandelcentra. Geen competitie met andere instellingen, alleen samenwerking en synergie. De enige vijand heet kanker en om die te bestrijden wordt alles uit de kast gehaald.

Het Antoni van Leeuwenhoek staat voor mij voor een groep enorm gepassioneerde mensen. Hun passie is kankerbestrijding en daar hebben ze alles voor over. Het doel is vele malen groter dan de persoonlijkheid van de super knappe koppen die er werken. Geen arrogantie, ze zijn zo benaderbaar, zo warm en ondanks hun enorme kennis zo leergierig en nieuwsgierig en enorm dankbaar voor de relatief kleine bijdrage die wij als stichting leveren. Het is werkelijk de overtreffende trap.

Immuuntherapie

Immuuntherapie heeft gezorgd voor een ware revolutie in de behandeling van sommige vormen van kanker. Bij het uitgezaaide melanoom zorgt immuuntherapie voor een sterke verbetering in de overleving bij ongeveer de helft van de patiënten. Bij andere vormen van kanker is de patiëntengroep die voordeel hiervan heeft weliswaar wat kleiner, maar voor het eerst wordt ook bij longkanker, blaaskanker, nierkanker en andere vormen van kanker langdurige overleving gezien bij een deel van deze patiënten.

Voor het Antoni van Leeuwenhoek, dat een vooraanstaande rol speelt in zowel het mogelijk maken van deze behandeling voor steeds meer patiënten als in het verkrijgen van een beter begrip van het werkingsmechanisme van immuuntherapie, is op dit moment de belangrijkste vraag: ”hoe kunnen we die patiënten herkennen die baat gaan hebben bij immuuntherapie?”. Deze vraag is om verschillende redenen van belang:

  1. Immuuntherapie is nu slechts beschikbaar voor een beperkt aantal vormen van kanker. Dat kan en moet beter.
  2. Een betere selectie betekent ook dat patiënten die geen baat hebben een behandeling met mogelijk ernstige bijwerkingen kan worden bespaard. Bovendien is het een van de missies van het Antoni van Leeuwenhoek om meer inzicht te krijgen omtrent waarom bepaalde tumoren niet responderen om zo andere (immuun)therapieën te kunnen ontwikkelen.
  3. Betere selectie betekent een kosten effectievere inzet van dure geneesmiddelen.

Langzaam maar zeker begint er meer begrip te ontstaan over welke eigenschappen kanker moet hebben om door het immuunsysteem goed te kunnen worden bestreden. Gebaseerd op zowel eigen onderzoek als onderzoek van anderen denken wij dat een genetische test voldoende zou kunnen zijn om deze kankers te kunnen herkennen. Deze test bestaat uit het verkrijgen van informatie over genactiviteit uit het tumorbed. Dit tumorbed bestaat niet alleen uit kwaadaardige kankercellen maar ook uit immuuncellen, bloedvaten en steuncellen. Door uit dit gebied de genetische informatie te isoleren, kunnen we vaststellen of een bepaalde combinatie van deze actieve genen gecorreleerd is met het wel of niet reageren op immuuntherapie. Een dergelijk test lijkt vrij eenvoudig uit te voeren, en zou binnen 2 weken al een uitslag kunnen geven.

We denken dat we met deze test redelijk nauwkeurig patiënten die baat gaan hebben van immuuntherapie kunnen selecteren. Met deze test in de hand willen we een flink aantal vormen van kanker in een vroeg stadium gaan screenen. Vervolgens zullen we een aantal patiënten met een positieve en negatieve test met immuuntherapie gaan behandelen en onderzoeken of de patiënten die baat hebben van de behandeling allen een positieve genetische test hebben. Indien deze test goed discrimineert tussen patiënten die wel en die geen baat hebben van de immuuntherapie zullen we deze test in een groter aantal patiënten gaan valideren en vervolgens invoeren om zo patiënten vooraf goed te kunnen selecteren voor behandeling met immuuntherapie.

De kankersoorten die we in een eerste test hiervoor willen gebruiken zijn melanoom, Merkelcel kanker, nierkanker, blaaskanker, dikkedarmkanker, longkanker en bepaalde vorm van borstkanker. Patiënten met een vroeg stadium van deze vormen van kanker zullen aan deze test worden blootgesteld door middel van het verwijderen van een klein stukje weefsel uit de tumoren. Hierop zal de test worden verricht en daarna zullen deze patiënten in onderzoekverband worden behandeld met immuuntherapie gedurende een korte periode waarna er operatie of andere lokale behandeling van de primaire tumoren en eventuele lymfklieruitzaaiingen plaatsvindt. Het bij de operatie verwijderde weefsel zal worden onderzocht op het effect van het immuunsysteem op de kanker.
Inmiddels hebben we gezien dat bij sommige vormen van kanker het effect zo gunstig kan zijn dat de tumoren voor (bijna) 100% verdwijnen (melanoom en bepaalde vorm van dikkedarmkanker).
Op deze wijze denken we dat we de uitkomsten (vooral langdurige overleving) van patiënten verder kunnen verbeteren en kunnen we in de toekomst steeds beter immuuntherapie-op-maat aanbieden om zo het effect van immuuntherapie te maximeren.

Aan het woord: Koos de Blécourt, Penningmeester van het DNA Gala 2018

Om het DNA Gala 2018 tot een groot succes te maken werken hier op de achtergrond veel mensen hard aan mee. Vandaag stellen wij aan u voor, Koos de Blécourt, Penningmeester van de Stichting DNA Gala.

Na een rechtenstudie in Groningen is Koos de Blécourt sinds 1982 werkzaam als adcovaat bij De Brauw Blackstone Westbroek NV., in Amsterdam. Daarnaast heeft hij vele bestuurlijke functies binnen de Orde van Advocaten vervuld en heeft hij tal van nevenfuncties waaronder commissariaten, Raadsheer-Plaatsvervanger bij het Gerechtshof Den Haag en bestuurlijk vrijwilligers werk.

Waar ben je binnen het bestuur verantwoordelijk voor?

Uiteraard functioneert het bestuur als team maar ik ben als penningmeester verantwoordelijk voor de financiën en de contractuele afspraken.

Hoe ben je in het bestuur van het DNA Gala 2018 terecht gekomen? 

Tijdens een glas wijn bij de haard zei Jan, onze voorzitter, dat hij na het succes van 2013 in 2018 weer een DNA Gala wilde organiseren en nog een penningmeester zocht. Daar ik bezig ben om mijn praktijk neer te leggen en ik dus meer tijd krijg heb ik onmiddellijk ja gezegd. Het gezamenlijk werven van fondsen voor zo iets bijzonders als het Antoni van Leeuwenhoek draagt naar mijn mening werkelijk iets bij aan de strijd tegen kanker en dan speciaal natuurlijk het onderzoek naar immuuntherapie dat tot nu toe naar mijn mening verbluffende resultaten heeft.

Wat maakt het Antoni van Leeuwenhoek zo bijzonder voor jou?

De gedrevenheid van alle bij het Antoni van Leeuwenhoek betrokkenen is bijzonder, van gastvrouwen tot superspecialist en onderzoeker, zij hebben allemaal hetzelfde doel, de strijd tegen kanker winnen en zorg voor de patiënt. Het spreken met teamleden van het onderzoek naar immuuntherapie werkt op mij zo stimulerend dat ik graag mijn steentje bijdraag om hen te ondersteunen.

Antoni van Leeuwenhoek ontvangt DNA Gala Comité van Aanbeveling

Amsterdam, 29 november 2017 Het DNA Gala Comité van Aanbeveling en de hoofdsponsors van het gala werden dinsdag jl. met open armen ontvangen door prof. dr. René Medema (Voorzitter Raad van Bestuur) in het Antoni van Leeuwenhoek. Tijdens deze ontvangst onderstreepte Jan Roersma (initiator DNA Gala) samen met verschillende artsen en onderzoekers van het Antoni van Leeuwenhoek het belang van het gala. De opbrengst van het gala zal geheel ten goede komen aan het veelbelovende onderzoek naar immuuntherapie.

Aanwezig waren onder andere Duco Sickinghe (President-commissaris KPN), Bert Wassenaar (Stalmeester van de Koning), Eeke van Velzen (Marketing Manager Fabienne Chapot), Pascal Gilet (Algemeen directeur, Heineken Nederland) en Dick Slootweg (Algemeen directeur, Bidfood).

Gedurende deze middag werden de laatste ontwikkelingen in het onderzoek naar immuuntherapie gepresenteerd. Prof. dr. Ton Schumacher: “Immuuntherapie is zo speciaal omdat je niet de kanker behandelt maar het afweersysteem. Met immuuntherapie zorgen we ervoor dat de afweerreactie krachtig en specifieker wordt.” Nu is het zo dat er maar een hele kleine groep patiënten is die baat heeft bij immuuntherapie, voornamelijk huid- en longkanker, de volgende stap is om voor zoveel mogelijk patiënten immuuntherapie beschikbaar te maken.

Alle aanwezigen waren onder de indruk van de behaalde resultaten en potentie van immuuntherapie welke door  prof. dr. Ton Schumacher, dr. Marleen Kok en prof. dr. John Haanen  werden gepresenteerd. Met de opbrengsten van het DNA Gala  wil het team van prof. dr Ton Schumacher een test ontwikkelen om vooraf te kunnen identificeren welke patiënten baat hebben bij immuuntherapie.

DNA Gala 2018

Op 24 november 2018 wordt ter ere van het 105 jarig bestaan van het Antoni van Leeuwenhoek, de tweede editie van, het DNA Gala georganiseerd. Dit grootse gala voor 1000 genodigden, waar een scala aan artiesten zullen optreden, heeft als doel om door middel van tafelverkoop, een loterij en een veiling zo veel mogelijk geld bijeen te brengen voor het onderzoek naar immuuntherapie.

“Het is mooi om te zien dat dit evenement breed gedragen wordt. Initiatieven zoals het DNA Gala, leveren een daadwerkelijke een bijdrage aan de behandeling van kanker en brengt dit type kankeronderzoek in een stroomversnelling.”

– René Medema- bestuursvoorzitter Antoni van Leeuwenhoek

Immuuntherapie

De opbrengst van het gala komt geheel ten goede aan het onderzoek naar immuuntherapie van het Antoni van Leeuwenhoek dat onder leiding staat van prof. dr. Ton Schumacher. Schumacher lichtte toe dat immuuntherapie veelbelovend is bij de behandeling van verschillende soorten kanker. Immuuntherapie is een techniek die uitgaat van het eigen afweersysteem, Schumacher: “Immuuntherapie zit echt in een stroomversnelling, onderzoek gaat steeds sneller en kan zich ook op steeds meer kankervormen richten .

Het bestuur van de stichting DNA GALA 2018 bestaat uit voorzitter Jan Roersma (Managing Director, Hospitality Support Group), vice-voorzitter Martin van Nierop (Operationeel Directeur, RAI Amsterdam), secretaris Nathalie Peters (Head of Digital Transformation IPG Mediabrands) en penningmeester Koos de Blécourt (Partner/ Advocaat de Brauw Blackstone Westbroek).

Einde persbericht

Afzender: Stichting DNA GALA 2018

 

Fabienne Chapot & DNA Gala lanceren de exclusieve Lion Collection voor het Antoni van Leeuwenhoek in BAUT Paradijs

Amsterdam, 21 november 2017 – Fabienne Chapot en DNA Gala bundelen hun krachten door samen de Lion Collection te lanceren. De volledige opbrengst van deze special edition gaat naar het immuuntherapie onderzoek van het Antoni van Leeuwenhoek onder leiding van prof. dr. Ton Schumacher.

De collectie bestaat uit een t-shirt, make-up bag, telefoonhoesje, portemonnee, sleutelhanger en het signature piece van het merk, the Perfect Blouse. De print van de Lion Collection, bestaande uit een herhaling van handgeschilderde leeuwen, is exclusief ontworpen en symboliseert strijdbaarheid & kracht. De Fabienne Chapot Lion Collection zal een jaar lang verkrijgbaar zijn en de totale opbrengst zal tijdens het DNA Gala op 24 november 2018 bekend gemaakt worden.

Lancering Lion Collection

Op maandag 11 december zal de Lion Collection worden gelanceerd in BAUT Paradijs. Het restaurant zal éénmalig worden getransformeerd tot het Lion pop-up restaurant. Deze bijzondere avond zal bestaan uit een 3-gangen diner, live performance en gasten hebben als eerste de kans om een item van deze exclusieve collectie te bemachtigen. Verder zijn natuurlijk Fabienne, artsen van het Antoni van Leeuwenhoek en het DNA Gala bestuur aanwezig, zij zullen het belang van het onderzoek benadrukken. BAUT Paradijs stelt deze avond het restaurant, diner en de dranken geheel belangeloos beschikbaar. Daarnaast werkt al het personeel vrijwillig waardoor de gehele opbrengst van de avond naar het goede doel gaat.

Wil jij deze bijzondere avond bijwonen? Dat kan, tickets zijn verkrijgbaar via de webshop van Fabienne Chapot, www.fabiennechapot.com/lioncollection.

 

DNA Gala

Op 24 november 2018 wordt ter ere van het 105 jarig bestaan van het Antoni van Leeuwenhoek, de tweede editie van, het DNA Gala georganiseerd. Dit grootse gala voor 1000 genodigden, waar een scala aan artiesten zullen optreden, heeft als doel om door middel van tafelverkoop, een loterij en een veiling zo veel mogelijk geld bijeen te brengen voor het onderzoek naar immuuntherapie.

“Het is mooi om te zien dat dit evenement breed gedragen wordt. Initiatieven zoals het DNA Gala, leveren een daadwerkelijke een bijdrage aan de behandeling van kanker en brengt dit type kankeronderzoek in een stroomversnelling.”

– René Medema- bestuursvoorzitter Antoni van Leeuwenhoek

 “Dit project gaat me aan het hart. Nog steeds komen talloze mensen, op wat voor manier dan ook, in aanraking met deze vaak ongeneeslijke ziekte. Door immuuntherapie wordt kanker met lichaamseigen cellen bestreden op een uiterst effectieve manier.  Ik voel me betrokken bij dit mooie doel en ik ben dankbaar dat ik als ondernemer op deze positieve manier een bijdrage kan leveren. “

– Fabienne Chapot – Founder & CEO

 ’We kunnen alle hulp gebruiken om deze vreselijke ziekte te bestrijden. Samen sterk.”

-Michiel van der Eerde – Chef-Eigenaar BAUT

 “Het DNA Gala is een benefiet initiatief ter ere van het 105 jarig bestaan van het Antoni van Leeuwenhoek. Door de lancering van de Lion Collection geven wij iedere Nederlander de mogelijkheid bij te dragen aan dit prachtige initiatief. Het fantastische ontwerp door Fabienne Chapot onderstreept de doelstelling van onze stichting: op een positieve manier zoveel mogelijk geld bijeenbrengen voor het veelbelovende immuuntherapie onderzoek tegen kanker.”

-Nathalie Peters – Stichtingsbestuur DNA Gala

 

Annemarie van Gaal voegt zich bij het Comité van Aanbeveling

Annemarie van Gaal zal zich gaan inzetten voor het DNA Gala 2018. Met haar toetreding tot het Comité van Aanbeveling wordt opnieuw een waardevol netwerk toegevoegd aan het DNA Gala.

Enthousiasme was er vanuit Annemarie direct toen zij werd benaderd door het bestuur van het DNA Gala. Zoveel mogelijk geld bijeen brengen voor het onderzoek naar immuuntherapie, dat is waar zij zich voor inzet. “Ik hoop dat wij in ons leven nog gaan meemaken dat kanker 100% te genezen is. Hoe mooi zou dat zijn?”

Over Annemarie van Gaal

Annemarie van Gaal is ondernemer en investeerder. Haar ondernemerscarrière begon in de negentiger jaren in Rusland, waar ze de grootste onafhankelijke uitgeverij van Rusland opzette. In 2000 verkocht ze haar bedrijf.

In Nederland werd ze vooral bekend door haar inzet voor bewustwording in financiële zaken, bijvoorbeeld door haar boeken en tv optredens. Daarnaast is ze investeerder in verschillende bedrijven en ondernemingen.

Bekendheid bij het grote publiek verwierf zij door haar optredens in televisieprogramma’s Dragon’s Den(KRO), Ten Einde Raad (NCRV), Een Dubbeltje Op Zijn Kant (RTL4) en Divorce Hotel (RTL4). Annemarie schrijft wekelijks een column voor De Telegraaf en daarnaast schrijft ze regelmatig artikelen voor Margriet.

Andere leden Comité van Aanbeveling

Met de toevoeging van Annemarie van Gaal bestaat het Comité inmiddels uit 4 leden. Eerder werd al bekend dat Jan Peter Balkenende (voormalig premier), Merlin Melles (Founders Carbon Network) en Bert Wassenaar (Stalmeester van de Koning) onderdeel uitmaken van het comité voor het DNA Gala.

Immuuntherapie – wat houdt het eigenlijk in?

Het onderzoek naar immuuntherapie zit in een stroomversnelling en kan zich op steeds meer kankervormen richten aldus prof. dr. Ton Schumacher van het Antoni van Leeuwenhoek. Schumacher vertelt: “Onze droom is om voor iedere patiënt te begrijpen hoe we het afweersysteem kunnen stimuleren om de kankercel te vernietigen.”

Wanneer virussen, bacteriën of schimmels je lichaam binnendringen stuurt ons immuunsysteem daar direct zogeheten T-cellen op af – het zware geschut waarmee je lijf dergelijke indringers effectief kan vernietigen. De afgelopen jaren ontdekten onderzoekers dat die cellen ook de strijd met tumoren aangaan. Dat T-cellen kanker aanpakken, klinkt op het eerste gezicht misschien vreemd. Kankercellen komen immers uit het eigen lichaam. Hoe ziet een T-cel dan het verschil tussen de eigen cel en een tumorcel? Het antwoord schuilt in de manier waarop kanker ontstaat.

Celdeling gebeurt continu en gedurende ons hele leven. Het DNA regelt de deling van cellen. Het lichaam maakt nieuwe cellen aan en ruimt beschadigde cellen op. Als het DNA beschadigd is, kan er ongecontroleerde groei van cellen ontstaan: cel woekering. Niet elke DNA-fout verandert een gezonde cel in een kankercel. Kankercellen hebben daarom vaak niet een, maar meerdere fouten in het DNA. Daaronder zijn ook fouten die de eigenschappen van een cel zodanig veranderen dat de T-cellen dit herkennen als afwijkend en zelfs aanvallen. Een revolutionaire methode in kankerbestrijding.

Immuuntherapie kan op twee manieren worden toegepast:

  1. Patiënten worden behandeld met een stof die ervoor zorgt dat het lichaam de activering van afweercellen niet meer afremt (die rem is normaal gesproken nodig om bijvoorbeeld niet op elke, licht afwijkende, maar onschadelijke cel de aanval te openen)
  2. Lichaamseigen afweercellen worden in het laboratorium geactiveerd, vermeerderd en daarna teruggeplaatst in het lichaam

Ton Schumacher: “Immuuntherapie is zo speciaal omdat je niet de kanker behandelt maar het afweersysteem. Met immuuntherapie zorgen we ervoor dat de afweerreactie krachtig en specifieker wordt.” Nu is het zo dat er maar een hele kleine groep patiënten is die baat heeft bij immuuntherapie, voornamelijk huid- en longkanker, de volgende stap is om voor zoveel mogelijk patiënten immuuntherapie beschikbaar te maken.

Ton Schumacher leidt de onderzoeksgroep van het Antoni van Leeuwenhoek die onderzoek doet naar de mogelijkheden van immuuntherapie.