Aan het woord: Koos de Blécourt, Penningmeester van het DNA Gala 2018

Om het DNA Gala 2018 tot een groot succes te maken werken hier op de achtergrond veel mensen hard aan mee. Vandaag stellen wij aan u voor, Koos de Blécourt, Penningmeester van de Stichting DNA Gala.

Na een rechtenstudie in Groningen is Koos de Blécourt sinds 1982 werkzaam als adcovaat bij De Brauw Blackstone Westbroek NV., in Amsterdam. Daarnaast heeft hij vele bestuurlijke functies binnen de Orde van Advocaten vervuld en heeft hij tal van nevenfuncties waaronder commissariaten, Raadsheer-Plaatsvervanger bij het Gerechtshof Den Haag en bestuurlijk vrijwilligers werk.

Waar ben je binnen het bestuur verantwoordelijk voor?

Uiteraard functioneert het bestuur als team maar ik ben als penningmeester verantwoordelijk voor de financiën en de contractuele afspraken.

Hoe ben je in het bestuur van het DNA Gala 2018 terecht gekomen? 

Tijdens een glas wijn bij de haard zei Jan, onze voorzitter, dat hij na het succes van 2013 in 2018 weer een DNA Gala wilde organiseren en nog een penningmeester zocht. Daar ik bezig ben om mijn praktijk neer te leggen en ik dus meer tijd krijg heb ik onmiddellijk ja gezegd. Het gezamenlijk werven van fondsen voor zo iets bijzonders als het Antoni van Leeuwenhoek draagt naar mijn mening werkelijk iets bij aan de strijd tegen kanker en dan speciaal natuurlijk het onderzoek naar immuuntherapie dat tot nu toe naar mijn mening verbluffende resultaten heeft.

Wat maakt het Antoni van Leeuwenhoek zo bijzonder voor jou?

De gedrevenheid van alle bij het Antoni van Leeuwenhoek betrokkenen is bijzonder, van gastvrouwen tot superspecialist en onderzoeker, zij hebben allemaal hetzelfde doel, de strijd tegen kanker winnen en zorg voor de patiënt. Het spreken met teamleden van het onderzoek naar immuuntherapie werkt op mij zo stimulerend dat ik graag mijn steentje bijdraag om hen te ondersteunen.